:: دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1401 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 39-29 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی موانع آموزش بهداشت به سالمندان از دیدگاه مراقبین سلامت در طرح پزشک خانواده شهری شهرستان بابل در سال 1399
نادر درخشان، سمانه پورهادی*، زهرا مرادی
استادیار، گروه بهداشت عمومی و سلامت سالمندی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
چکیده:   (256 مشاهده)
مقدمه: آموزش بهداشت به عنوان اولین و مهم ترین جزء مراقبتهای بهداشتی اولیه، از وظایف خطیر کارکنان مراکز بهداشتی درمانی می باشد. این مطالعه، با هدف بررسی موانع آموزش بهداشت به سالمندان از دیدگاه مراقبین سلامت در طرح پزشک خانواده شهری شهرستان بابل در سال 1399 انجام شد.
روش کار: بررسی حاضر، یک مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی) بوده که در آن تعداد 108 نفر از مراقبین سلامت با روش نمونه گیری سرشماری وارد تحقیق شدند. جمع آوری اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. در پایان پرسشنامه کمی، دو سوال باز نیز جهت مصاحبه با مراقبین سلامت در نظر گرفته شد تا دیدگاه های آن ها از جوانب مختلف بررسی شود. داده های بدست آمده از پرسشنامه کمی، با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل و  0/05<  P معنی دار در نظر گرفته شد. در نهایت یافته های حاصل از پرسشنامه کمی و مصاحبه براساس الگوی ترکیبی تبیینی، باهم ترکیب شدند.
یافته ها: نتایج بررسی کمی مطالعه حاضر، نشان داد مهمترین مانع آموزش بهداشت به سالمندان از دیدگاه مراقبین سلامت، کمبود وقت به علت تراکم بار کاری بود که 49/1 درصد از مراقبین تاثیر آن را زیاد گزارش کردند. از بین متغیرهای دموگرافیک، تنها عامل سن با موانع آموزشی ارتباط معناداری داشت (0/004p=). همچنین یافته های مصاحبه در این بررسی، نشان داد که تعداد بیشتری از مراقبین سلامت حجم بالای کارها (24/6 درصد) و حقوق پایین (21/5 درصد) را جزء بیشترین موانع آموزشی بیان نمودند.
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج، پیشنهاد می شود که مسئولین با تامین نیروی انسانی لازم در بخش های مختلف و کاهش حجم وظایف کاری و افزایش سطح رضایتمندی مراقبین سلامت، در خصوص میزان حقوق، مراقبین سلامت را به این امر مهم ترغیب نمایند.
واژه‌های کلیدی: مراقبین سلامت، آموزش بهداشت، سالمندان.
متن کامل [PDF 316 kb]   (66 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مراقبت های سالمندی
دریافت: 1400/10/28 | پذیرش: 1401/2/12 | انتشار: 1401/3/10XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 1 - ( بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها